WHOA

de WHOA-procedure in 5 stappen uitgelegd

De WHOA biedt ondernemers de mogelijkheid om hun schulden buiten faillissement te herstructureren door het aanbieden van een akkoord. Door homologatie c.q. goedkeuring van het akkoord worden alle bij het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders aan het akkoord gebonden, ook zij dit niet met het akkoord hebben ingestemd. Lees hier het stappenplan: “de WHOA-procedure in …

de WHOA-procedure in 5 stappen uitgelegd Lees verder »

eerste homologatie van een akkoord onder de WHOA

De rechtbank Noord-Holland heeft op 19 februari 2021 voor het eerst een verzoek tot homologatie van een akkoord gehonoreerd, waardoor een faillissement is voorkomen. In dit geval had de schuldenaar op 11 januari 2021 een verklaring bij de rechtbank gedeponeerd, inhoudende dat er is gestart met de voorbereiding van een akkoord – een zogenaamde startverklaring. …

eerste homologatie van een akkoord onder de WHOA Lees verder »

de WHOA is met ingang van 1 januari 2021 in werking getreden

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) maakt het mogelijk dat de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming en haar schuldeisers en aandeelhouders, betreffende de herstructurering van schulden, kan goedkeuren (homologeren). Door homologatie wordt een akkoord verbindend voor alle bij het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Dit wordt ook wel een dwangakkoord genoemd. De WHOA …

de WHOA is met ingang van 1 januari 2021 in werking getreden Lees verder »