de taak en bevoegdheden van de curator

De taak van de curator is neergelegd in artikel 68 lid 1 FW: “De curator is belast met het beheer en de vereffening van de failliete boedel.” Volgens lid 2 van dit artikel doet de curator dat onder toezicht van een rechter-commissaris. De curator verricht zijn taak in de eerste plaats ten behoeve van de …

de taak en bevoegdheden van de curator Lees verder »