de belastingdienst en de WHOA

Op 1 juli 2021 is de Leidraad Invordering gewijzigd. In de Leidraad Invordering zijn beleidsregels opgenomen die door de belastingdienst / de Ontvanger worden gehanteerd bij het innen van belastingen en bij het verlenen van medewerking aan een crediteurenakkoord. Aan de Leidraad Invordering is een nieuw artikel toegevoegd dat volledig is gewijd aan de bereidheid …

de belastingdienst en de WHOA Lees verder »