specialisatie

Indien u (of uw wederpartij) in financiële moeilijkheden verkeert of als er sprake is van een (dreigend) faillissement, dan heeft u behoefte aan concreet advies en daadkrachtige bijstand. VriezenLegal kan u daarbij ondersteunen, onder andere op het gebied van:

 • opstellen en beoordelen van zekerheidsdocumentatie, zoals bijvoorbeeld een pandakte of een hypothecaire geldlening;
 • begeleiden van financiële herstructureringen, zowel binnen als buiten faillissement (corporate recovery);
 • adviseren en procederen over persoonlijke zekerheden, zakelijke zekerheden en complexe financieringsvraagstukken;
 • adviseren en procederen over aansprakelijkheid van bestuurders en / of commissarissen jegens de curator of een individuele schuldeiser;
 • adviseren en procederen voor schuldeisers en zekerheidsgerechtigden bij verificatie- en executiegeschillen.

VriezenLegal adviseert u graag bij het opstellen van diverse (commerciële) contracten met als doel om procedures te voorkomen. Is een procedure toch onvermijdelijk, dan staat VriezenLegal u met raad en daad terzijde. VriezenLegal heeft onder andere expertise op het gebied van:

 • opstellen en beoordelen van diverse (commerciële) contracten, zoals bijvoorbeeld een agentuurovereenkomst of distributieovereenkomst;
 • begeleiden van een bedrijfsoverdracht of bedrijfsovername en het opstellen van transactiedocumentatie;
 • adviseren en procederen over ondernemingsrechtelijke geschillen (corporate litigation), waaronder aandeelhoudergeschillen;
 • adviseren en procederen over geschillen inzake (de beëindiging van) samenwerkingsverbanden;
 • adviseren en procederen over vennootschapsrechtelijke vraagstukken, zoals bijvoorbeeld op het gebied van corporate governance.

VriezenLegal heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • insolventierecht; 
 • ondernemingsrecht.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten ten minste 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.