specialisatie

VriezenLegal heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: insolventierecht en ondernemingsrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten ten minste 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

insolventierecht

Indien u (of uw wederpartij) in financiële moeilijkheden verkeert of als er sprake is van een (dreigend) faillissement, dan heeft u behoefte aan concreet advies en daadkrachtige bijstand. VriezenLegal kan u daarbij ondersteunen, onder andere op het gebied van:

  • opstellen en beoordelen van zekerheidsdocumentatie, zoals bijvoorbeeld een pandakte of een hypothecaire geldlening;
  • begeleiden van financiële herstructureringen, zowel binnen als buiten faillissement (corporate recovery);
  • adviseren en procederen over persoonlijke zekerheden, zakelijke zekerheden en complexe financieringsvraagstukken;
  • adviseren en procederen over aansprakelijkheid van bestuurders en / of commissarissen jegens een curator of een individuele schuldeiser;
  • adviseren en procederen voor schuldeisers en / of zekerheidsgerechtigden bij verificatie- en executiegeschillen.

ondernemingsrecht

VriezenLegal adviseert u graag bij het opstellen van diverse (commerciële) contracten met als doel om procedures te voorkomen. Is een procedure toch onvermijdelijk, dan staat VriezenLegal u met raad en daad terzijde. VriezenLegal heeft onder andere expertise op het gebied van:

  • opstellen en beoordelen van diverse (commerciële) contracten, zoals bijvoorbeeld een agentuurovereenkomst of distributieovereenkomst;
  • begeleiden van een bedrijfsoverdracht of bedrijfsovername en het opstellen van transactiedocumentatie;
  • adviseren en procederen over ondernemingsrechtelijke geschillen (corporate litigation), waaronder aandeelhoudergeschillen;
  • adviseren en procederen over geschillen inzake (de beëindiging van) samenwerkingsverbanden;
  • adviseren en procederen over vennootschapsrechtelijke vraagstukken, zoals bijvoorbeeld op het gebied van corporate governance.