eerste homologatie van een akkoord onder de WHOA

De rechtbank Noord-Holland heeft op 19 februari 2021 voor het eerst een verzoek tot homologatie van een akkoord gehonoreerd, waardoor een faillissement is voorkomen. In dit geval had de schuldenaar op 11 januari 2021 een verklaring bij de rechtbank gedeponeerd, inhoudende dat er is gestart met de voorbereiding van een akkoord – een zogenaamde startverklaring. Het akkoord is dus binnen 6 weken tot stand gekomen!

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) maakt het mogelijk dat de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming en haar schuldeisers en aandeelhouders, betreffende de herstructurering van schulden, kan goedkeuren (homologeren). Door homologatie wordt een akkoord verbindend voor alle bij het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Dit wordt ook wel een dwangakkoord genoemd.

De WHOA is bedoeld voor ondernemingen die op zichzelf rendabel zijn, maar door een te zware schuldenlast of te hoge structurele kosten een sanering van schulden en verplichtingen nodig hebben om te voorkomen dat zij in surseance van betaling of faillissement geraken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.