ondernemingsrecht

instructiebevoegdheid en aansprakelijkheid van aandeelhouders

De statuten van een vennootschap kunnen bepalen dat het bestuur zich dient te gedragen naar de aanwijzingen van een ander orgaan van de vennootschap, bijvoorbeeld de algemene vergadering van aandeelhouders. Het bestuur is gehouden die aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden …

instructiebevoegdheid en aansprakelijkheid van aandeelhouders Lees verder »

9 praktische tips om bestuurdersaansprakelijkheid te vermijden

Er zijn veel verschillende vormen van bestuurdersaansprakelijkheid. Een onderscheid kan worden gemaakt tussen interne aansprakelijkheid, aansprakelijkheid bij faillissement en aansprakelijkheid jegens derden. interne aansprakelijkheid Onder interne aansprakelijkheid wordt de aansprakelijkheid van een bestuurder verstaan jegens de rechtspersoon of (in faillissement) de curator. De meest voorkomende vorm van interne aansprakelijkheid is aansprakelijkheid op grond van onbehoorlijke …

9 praktische tips om bestuurdersaansprakelijkheid te vermijden Lees verder »

de enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer

De enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam is een praktisch instrument bij het oplossen van ondernemingsrechtelijke geschillen tussen aandeelhouders, bestuurders en / of commissarissen. De Ondernemingskamer kan op verzoek van een enquêtegerechtigde een onderzoek gelasten naar het beleid en de gang van zaken binnen een rechtspersoon, indien er gegronde redenen zijn om te …

de enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer Lees verder »