Robbert Vriezen

zekerheden van leveranciers: voorbehouden pandrecht

Welke zekerheden kan een leverancier inroepen als zijn afnemer in faillissement komt te verkeren? Te denken valt (onder andere) aan een eigendomsvoorbehoud, een voorbehouden pandrecht en het recht van reclame. In deze bijdrage zal het voorbehouden pandrecht worden besproken. Het voorbehouden pandrecht ontstaat niet van rechtswege, maar dient uitdrukkelijk te worden bedongen, hetgeen ook geldt …

zekerheden van leveranciers: voorbehouden pandrecht Lees verder »

zekerheden van leveranciers: eigendomsvoorbehoud

Welke zekerheden kan een leverancier inroepen als zijn afnemer in faillissement komt te verkeren? Te denken valt (onder andere) aan een eigendomsvoorbehoud, een voorbehouden pandrecht en het recht van reclame. In deze bijdrage zal het eigendomsvoorbehoud worden besproken. Het eigendomsvoorbehoud ontstaat niet van rechtswege, maar dient uitdrukkelijk te worden bedongen, hetgeen ook geldt voor een …

zekerheden van leveranciers: eigendomsvoorbehoud Lees verder »

eerste homologatie van een akkoord onder de WHOA

De rechtbank Noord-Holland heeft op 19 februari 2021 voor het eerst een verzoek tot homologatie van een akkoord gehonoreerd, waardoor een faillissement is voorkomen. In dit geval had de schuldenaar op 11 januari 2021 een verklaring bij de rechtbank gedeponeerd, inhoudende dat er is gestart met de voorbereiding van een akkoord – een zogenaamde startverklaring. …

eerste homologatie van een akkoord onder de WHOA Lees verder »

de WHOA is met ingang van 1 januari 2021 in werking getreden

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) maakt het mogelijk dat de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming en haar schuldeisers en aandeelhouders, betreffende de herstructurering van schulden, kan goedkeuren (homologeren). Door homologatie wordt een akkoord verbindend voor alle bij het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Dit wordt ook wel een dwangakkoord genoemd. De WHOA …

de WHOA is met ingang van 1 januari 2021 in werking getreden Lees verder »