trusted advisor

insolventie- en ondernemingsrecht

de financiering van de WHOA: het TOA-krediet

Het kabinet stelt per 1 juni 2021 € 200 miljoen beschikbaar voor leningen aan ondernemers die willen herstructureren door middel van de WHOA. Het krediet is onderdeel van het zogenaamde Time Out Arrangement (TOA). Ondernemers kunnen in aanmerking komen voor een lening van maximaal € 100.000,00 bestaande uit werkkapitaal en...

Lees meer

de WHOA-procedure in 5 stappen uitgelegd

De WHOA biedt ondernemers de mogelijkheid om hun schulden buiten faillissement te herstructureren door het aanbieden van een akkoord. Door homologatie c.q. goedkeuring van het akkoord worden alle bij het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders aan het akkoord gebonden, ook zij dit niet met het akkoord hebben ingestemd. Lees hier...

Lees meer

de aansprakelijkheid van de curator

In de INSOLAD Praktijkregels voor Curatoren zijn beginselen opgenomen die richtinggevend zijn voor het handelen van de curator. De curator: is onafhankelijk en integer; laat zich leiden door de belangen van de boedel en houdt rekening met belangen van maatschappelijke aard; streeft naar objectiviteit in zijn oordeelsvorming; voert zijn werkzaamheden...

Lees meer